[x]

PAWILON ARCHITEKTURY /

Nominacja do Głównej Nagrody 14 Cyklu
20+10+X World Architecture Community Award


status / projekt 2012

budynek publiczny

Współczesna różnorodność form była inspiracją dla swobodnego i bezgranicznego kształtu trzonu, który został wsadzony do prostej i modernistycznej ramy. Uzyskany w ten sposób zamierzony kontrast stanowi metaforę architektury współczesnej - równoległe współistnienie skrajnie zróżnicowanych podejść twórczych.

pawilon architektury

Głównym celem lokalizacji pawilonu architektury w Warszawie w Królewskich Ogrodach Łazienkowskich była chęć edukacji architektonicznej społeczeństwa. Pawilon mógłby mieć funkcję stałą lub tymczasową. Podobne pawilony mogłoby powstać w innych warszawskich parkach, pozwalając na spotkanie się ludzi w różnym wieku na łonie natury ze sztuką i architekturą.

pawilon architektury wnętrze

Wprowadzenie tego typu funkcji w Łazienkach Królewskich mogłoby poszerzyć ofertę kulturalną Parku i korespondować z planowanym przy Ogrodzie XXI wieku nowym pa­wi­lo­nem wysta­wienni­czym. Pawilon mógłby być również wykorzystany podczas festiwalu archi­te­kto­nicznego „Warszawa w budowie”. Dobry przykład mogą tu stanowić Ogrody Kensington wraz Serpentine Gallery w Londynie, w których każdego roku powstaje architektoniczny pawilon. Każdy z powstających tam pawilonów ma doskonałą funkcję edukacyjną, przedstawiając istniejące w architekturze i sztuce trendy.

pawilon architektury plan

Pawilon pozwala na organizowanie wielofunkcyjnych imprez jak wykłady, seminaria, projekcje, wystawy, warsztaty i prezentacje związane z architekturą i sztuką. Tego typu obiekt byłby doskonałym miejscem spotkania z architekturą, którą można „dotknąć”, zobaczyć i usłyszeć za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych mediów, takich jak animacje komputerowe i projekcje 3D. Byłby miejscem, w którym mieszkańcy miasta Warszawy na bieżąco mogliby zobaczyć wyniki organizowanych konkursów architektonicznych, w którym mogliby się wypowiedzieć na temat powstających inwestycji, zwrócić uwagę na istniejące problemy, poznać współczesnych twórców.

pawilon wystawa

wystawa

pawilon projekcja filmowa

projekcja filmowa

pawilon wykład

wykład

Dla uzyskania elastyczności w użytkowaniu pawilonu ze względu na różnorodność programową i warunki pogodowe, zastosowano przesuwne szklane ściany zewnętrzne oraz zasłony. Pawilon może być zamknięty lub całkowicie otwarty tworząc przestrzeń bez barier, swoistą ramę dla krajobrazu Łazienek, do którego został wpisany.

pawilon wnętrze

Okładzina z paneli metalowych podkreśla prostotę i szlachetność modernistycznej formy, w którą wpisana została krzywoliniowa forma morph-a reprezentującego wielowymiarowość współczesnej architektury. W celu podkreślenia perspektywy oraz uzyskania ciekawych efektów iluzji, wprowadzono lustra na suficie i na jednej ze ścianek ruchomego panelu wewnątrz pawilonu. Zmienny system oświetlenia o różnych kolorach, projekcje i mapowania tekstur 3D wprowadzają zmienność i ruch.

pawilon projekcja pawilon strefa wejścia

Pawilon, jako manifest współczesnej architektury i sztuki jest prosty, a zarazem złożony, za­ska­ku­ją­cy i zmienny. Jest miejscem iluzji przestrzeni, w którym niemożliwe jest możliwe do zo­ba­cze­nia.