[x]

WRO /

status / realizacja 2017

lokalizacja / Bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich, Wrocław

zespół projektowy / Robert Gacek, Liliana Krzycka, Rafał Pieszko,
Mikołaj Smoleński (sofft), Magdalena Szwajcowska i Michał Majewski (no studio)

kurator / Katarzyna Roj (galeria Dizajn BWA Wrocław)
inwestor / Biuro ds. Partycypacji Społecznej (Urząd Miasta Wrocławia)

instalacja przestrzenna / mała architektura

WRO

Na bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich (przy Moście Grunwaldzkim ) oddana została do użytku instalacja przestrzenna - ławka WRO, która powstała w ramach realizacji projektu o numerze 280 z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Trójwymiarowy napis układa się w napis WRO, który jest popularnym skrótem nazwy miasta. Proponowana forma zlokalizowana na tle mostu Grunwaldzkiego i Odry naturalnie zachęca do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć, które będą stanowić swoistą pocztówką promującą Wrocław.

Sama forma napisu wynikiem przeprowadzonych warsztatów projektowych, których efekt w postaci 3 koncepcji i trzech lokalizacji został poddany publicznym konsultacjom, a następnie głosowaniu. Do realizacji wybrany został przez mieszkańców napis WRO usytuowany na bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich.

WRO może stać się nowymi miejscem spotkań mieszkańców, turystów, miejscem odpoczynku i zabawy. Wyoblone i miękkie formy liter tworzą rodzaj siedzisk i leżanek, zachęcają do interakcji i zabawy. Zewnętrzną okładzinę napisu WRO stanowi recyklingowana miękka guma, natomiast podbudowę pod okładzinę stanowi forma z włókna szklanego. Materiał i kolor nawiązują do „pufy” znajdującej się nieopodal proponowanej lokalizacji. Gabaryty obiektu to około 8m długości, 2m wysokości oraz 1m głębokości.


#WROSTORY


#2015

Do budżetu obywatelskiego pod numerem #280 zgłoszony zostaje przez Roberta Gacka z Akcji Miasto projekt budowy instalacji wielkich liter WROCLOVE w ciekawym turystycznie punkcie miasta, jako miejsce umożliwiające zrobienie pamiątkowego zdjęcia we Wrocławiu. Projekt uzyskuje pozytywną rekomendację i zostaje wybrany przez mieszkańców Wrocławia do realizacji podczas październikowego głosowania.


#2016_luty

Lider projektu i Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia nawiązują współpracę z galerią Dizajn BWA Wrocław w celu ustalenia strategii projektowej dotyczącej sposobu powstania napisu. Ustalona zostaje forma warsztatów projektowych w grupie specjalistów z trzech różnych biur projektowych, podczas których mają powstać koncepcje poddane opiniowaniu za pomocą publicznej debaty, a następnie późniejszemu głosowaniu mieszkańców.

Przeprowadzona forma warsztatów umożliwiała po raz pierwszy połączenie w wspólnej sprawie różnych podmiotów: podmiotu miejskiego (Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia, WBO), instytucji kultury (Dizajn BWA, Muzeum Architektury), społeczników miejskich (Akcja Miasto), architektów i grafików, mieszkańców. To unikalne na skalę Wrocławia połączenie i wypracowany proces, który zadziałał może być przekładem podczas kolejnych projektów składnych do WBO oraz może być wykorzystywany przez inne jednostki miejskie do tworzenia projektów w przestrzeni miejskiej Wrocławia.


#2016_marzec

WRO

Rozpoczęcie prac projektowych. Zespół projektowy w składzie Robert Gacek, Liliana Krzycka, Magdalena Szwajcowska, Michał Majewski, Rafał Pieszko, Mikołaj Smoleński, ustalił jednomyślnie, że obiekty oprócz funkcji dosłownej tj. napisu Wrocław, powinny pełnić funkcje dodatkowe, które będą odpowiedzią na uwarunkowania i potrzeby funkcjonalne danej lokalizacji. Analizując potrzeby Wrocławia, projektanci na drugi plan przesunęli funkcję promocyjną, wysuwając na pierwszy plan funkcje użytkowe adresowane do konkretnych użytkowników i lokalizacji. Argumentacja i stanowisko prof. Jana Miodka w sprawie ustalenia formy napisu: spowodowały rezygnację z opcji napisu w formie: WrocLOVE, która wydaje się być sztuczną hybrydą językową. Podczas publicznej debaty ustalone zostało, że napis powinien odwoływać się do powszechnie i potocznie używanych form: Wrocław, WRO, lub historycznych nazw, jak Wratislavia lub Breslau.


#2016_kwiecień

WRO

Publiczne prezentacje tematu oraz wstępnych rezultatów prac projektowych zostały poddane opiniom mieszkańców licznie przybywających na zorganizowane spotkania konsultacyjne. Każdy mógł zgłosić swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji wspierając tym samym proces projektowy.


#2016_maj

Dla trzech przekazanych i uzgodnionych podczas wcześniejszych konsultacji lokalizacji powstały trzy różne koncepcje – napisu. Koncepcje te zostały wystawione pod publiczne głosowanie.

/// Bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich

WRO

Propozycja przestrzennej rzeźby tworzącej napis WRO, który jest popularnym skrótem nazwy miasta używanym współcześnie. Proponowana lokalizacja u podnóża mostu Grunwaldzkiego będzie interesująca pod względem dodatkowego miejsca atrakcji na ciągu pieszym oddanego niedawno do użytku bulwaru. Instalacja będzie zachęcać do robienia zdjęć na tle panoramy wybrzeża Odry oraz mostu Grunwaldzkiego, jednej z charakterystycznych sylwet miasta Wrocławia i może stać się swoistą pocztówką z podpisem. Wyoblone i miękkie formy liter tworzą rodzaj siedzisk i leżanek, zachęcają do interakcji i zabawy.

/// Wzgórze Polskie

WRO

Propozycja przestrzennej rzeźby w formie napisów reprezentujących nazwy miasta z przeszłości i teraźniejszości (Wratislavia, Breslau, Wrocław, Wro). Instalacja nawiązuje do wielokulturowej historii miasta, łączące się przestrzennie napisy podkreślają powiązania teraźniejszości z przeszłością, zmienność i płynności tkanki historycznej tworzącej dzisiejsze dynamiczne miasto. Idea ta nawiązuje do niezrealizowanej w tym miejscu instalacji Oscara Hansena, próbującej połączyć przeszłość i teraźniejszość. Oprócz wymiaru metaforycznego, instalacja stanowi interaktywny plac zabaw dzieci, którego brak w najbliższym otoczeniu. Tworzące się połączenia liter pomiędzy poszczególnymi napisami tworzą przestrzenny labirynt oraz system opadających się i wznoszących podestów.

/// Stadion

WRO

Zamysł powstania napisu na placu między przystankiem tramwajowym a Stadionem Wrocław miał na celu zaktywizowanie przestrzeni przy wejściu na stadion. Chętnie zbierają się tu skejterzy, miłośnicy rowerów bmx, ale też rodziny z dziećmi. Stąd pojawił się pomysł napisu „Wrocław” z betonowych prefabrykatów albo stalowych ram wykończonych sklejkami szalunkowymi, który mógłby jednocześnie tworzyć ławkę, ale także powierzchnię podestów i podjazdów.


#2016_czerwiec

Projekt - kształt napisu został poddany publicznym konsultacjom. Wrocławianie decydowali o jego formie i lokalizacji. Oddano 1953 głosy. Głosowanie trwało od 17 do 23 czerwca 2016. Do realizacji wybrany został napis WRO usytuowany na bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich. Projekt uzyskał 1404 głosy.


#2017

WRO

Na początku roku zostaje zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Przez cały czas zespół projektowy czuwa nad poprawną realizacją.


#2017_czerwiec

Koniec prac budowlanych. We wtorek 20 czerwca następuje oficjalne otwarcie napisu dla mieszkańców Wrocławia, który od razu spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Przed napisem ustawiają się kolejki do robienia zdjęć.

WRO WRO WRO WRO