[x]

Centrum Inicjatyw i Aktywności Obywatelskich w Połańcu /

lokalizacja / Połaniec, Polska
status / projekt konkursowy 2018
zespół projektowy / Liliana Krzycka, Rafał Pieszko, Artur Nitribitt

budynek publiczny

Projektowane centrum inicjatyw i aktywności obywatelskich w Połańcu odpowiada na wyzwania współczesnego i nowoczesnego trendu myślenia o budynkach ośrodków kultury, gdzie każdy z użytkowników przestrzeni jest równouprawniony w dostępie do obiektu i ma wpływ na jego funkcjonowanie. Budynek, dzięki przyjętym rozwiązaniom urbanistycznym i architektonicznym, programowi funkcjonalnemu i współdziałaniu poszczególnych elementów projektowanej przestrzeni, stanie się katalizatorem i symbolem działania. Jest odpowiedzią na wykorzystanie potencjału mieszkańców, przy równoległym myśleniu o ograniczaniu wszelkich barier i odnowieniu myśli o związku z naturą i z drugim człowiekiem. Centrum przyczyni się do rozbudzenia świadomości i ambicji, będzie wpływać na emocje, tworzyć nastroje, będzie przyczyną do eksperymentu.

Miejsce spotkań mieszkańców to przestrzeń wielofunkcyjna i elastyczna, tworząca tło dla wydarzeń zainicjowanych przez i dla mieszkańców. Budynek jest zawsze gotowy, aby znaleźć się w nowych okolicznościach, w nowym czasie, w nowej relacji ze zmienną rzeczywistością. Odbiorca, który jest jednocześnie widzem i aktorem biorącym czynny udział, zaproszony jest do indywidualnej interpretacji i zobligowany do budowania kontekstu. Budynek zaprasza go do współtworzenia, modyfikowania, przekształcania i wykorzystywania obiektu i przestrzeni w różnych kontekstach. Dzięki temu budynek ciągle tętni życiem i nie traci na aktualności.

Centrum Inicjatyw i Aktywności Obywatelskich
Centrum Inicjatyw i Aktywności Obywatelskich

Dzięki rozłożystemu rozlokowaniu funkcji na działce, budynek wtapia się w otoczenie, a plac i ogród przenikają do wnętrza obiektu, zacierając i rozmywając granice pomiędzy naturą a formą martwą, pomiędzy wolnością a wymuszonymi zachowaniami. Duże przeszklenia podkreślają otwartość grup i organizacji pozarządowych spotykających się wewnątrz. Zapraszają do mimowolnego i nieskrępowanego zapoznania się z ich działalnością. Wielowątkowy program funkcjonalny ma uwzględniać różne rodzaje potrzeb, a także różne sposoby spędzania wolnego czasu (zależne także od wieku).

Centrum Inicjatyw i Aktywności Obywatelskich

Projektowana rozbudowa wchłania w swoje wnętrze istniejące ściany budynku dawnej spółdzielni inwalidów. W jego wnętrzu ze względu na regularny kształt i dostępność od ulicy projektuje się dużą salę wielofunkcyjną z możliwością łatwego podziału i bezpośredniego otwarcia na plac frontowy przed budynkiem. Sala wielofunkcyjna zlokalizowana tuż przy chodniku pozwala na podglądanie wydarzeń oraz wyzwala w przechodniu iskrę zainteresowania działalnością centrum i poszczególnych osób, artystów, sportowców.

Centrum Inicjatyw i Aktywności Obywatelskich

Obszerny hol rozlewa się na cały budynek i pełni bardzo istotne zadanie łącznika pomiędzy funkcjami - stanowi przestrzeń wspólną dla spotkań i różnorodnych aktywności i odpoczynku. Stąd dostępne są wszystkie pomieszczenia, w tym sensie budynek pozbawiony jest całkowicie typowych korytarzy komunikacyjnych. Projektowany hol tworzy wiele kameralnych przestrzeni, dających możliwość spotkania na huśtawce przyjaciół z innych grup czy poznania nowych ludzi, na przykład podczas parzenia kawy. Tego typu otwarta przestrzeń jest prawdziwym miejscem spotkań, gdzie wszyscy czują się komfortowo, przez co zawierają się szczere przyjaźnie i zacieśniają więzy, co prowadzi do rozwoju świadomości społecznej i ugruntowania przynależności do społeczności gminnej. To z kolei objawia się w chęci partycypacji w kreowaniu lepszej przestrzeni do życia. Budynek staje się architektonicznym manifestem pojęcia centrum inicjatyw i aktywności obywatelskich.

Centrum Inicjatyw i Aktywności Obywatelskich
Centrum Inicjatyw i Aktywności Obywatelskich
Centrum Inicjatyw i Aktywności Obywatelskich

Sale spotkań oferują bardzo dużo różnorodność przestrzeni i atmosfery. Zgrupowanie salek spotkań i warsztatowych zwiększa elastyczność przestrzeni dając przyszłym użytkownikom swobodę w jej kształtowaniu za pomocą trwałych jak i przesuwanych ścian czy drzwi. Salki warsztatowe otwarte na plac zapraszają do przyglądania się innym podczas ich pracy twórczej, co pobudza wyobraźnię i uczy. Odwiedzający budynek, mają możliwość wyboru spośród dużych jak i bardziej kameralnych przestrzeni, oferujących różne aranżację wnętrz wpływające na bardziej luźną bądź formalną atmosferę, które wciąż mogą być otwierane, zamykane i przearanżowane przez mieszkańców. Wspólnym dla wszystkich sal są duże otwarcia na kameralny plac lub ogród, ponieważ spotkania przyjaciół są tym cenniejsze i obfite w rezultaty, im piękniejsze widoki.

W pogodne dni, zielony, kameralny ogród zaprasza do leniwego spędzenia czasu. Daje również mieszkańcom możliwość współpracy na przykład przy uprawie warzyw, owoców czy ziół, które następnie mogą być wykorzystywane podczas wspólnych spotkań, czy sprzedawane by wesprzeć działalność centrum. Ogród przepełniony zapachem skoszonej trawy i śpiewem ptaków, przenika się z holem budynku, przez co naturalnie staje się również miejscem swobodnej wymiany opinii, idei i ciekawych dyskusji. Bo właśnie dopiero wśród zieleni, pomiędzy drzewami, czując zapach kwiatów i słysząc szum liści, stać nasze serce i rozum by myśleć o rzeczach pięknych.