[x]

'EDGE HOUSE' /


lokalizacja / Sorrento Road, Dalkey, Irlandia
status / pozwolenie na budowę 2015, w trakcie realizacji
zespół projektowy /Katarzyna Turza-Rachwał, Liliana Krzycka, Adam Rachwał, Rafał Pieszko

dom jednorodzinny

DOM PASYWNY

Wizja naszego inwestora dla nowego budynku odzwierciedla idee domu bardziej dostępnego, kompaktowego, nowoczesnego, ekologicznego i o niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i wentylacji w porównaniu do obecnie zamieszkiwanego domu. Pod względem funkcji zadaniem było dostarczenie domu z dużym otwartym salonem, dwoma sypialniami i małą pracownią oraz niewielkim słonecznym ogrodem. Po obszernnych badaniach przyszłej lokalizacji znajdującej się w bliskiej odległości od centrum miasteczka Dalkey i charakteryzującej się dużą gęstością zabudowy, zrodziła się idea organicznego domu plomby wypełniającego przestrzeń na krawędzi granicy działki i uliczki dojazdowej. Intencją projektu było stworzenie domu z wysokiej jakości materiałów i o niepowtarzalnej formie, który wzbogaciłby istniejącą tkankę zabudowy i dodałby niepowtarzalnego charakteru pierzei ulicy.

dom pasywny

zdjęcie z budowy 15/10/2017, foto: L.Krzycka

passive house 'Edge'

/// WSTĘP
Nasz klient zwrócił się do nas z planem zmiany aktualnego miejsca zamieszkania na dom o mniejszej powierzchni dopasowany do potrzeb, bardziej energosoczędny i dostępny. Aktualny dom po wyprowadzeniu się dzieci stał się zbyt duży i zbyt kosztowny w utrzymaniu. Ze wględu na osobiste przywiązanie do miejscowości Dalkey, inwestor postanowił zagospdarować część swojej działki, na której stoi aktualny dom, na nowy budynek z osobnym dojściem i dojazdem od strony tylnej alejki dojazdowej.

passive house 'Edge'

główna oś widokowa w kierunku alejki dojazdowej

/// WYZWANIE
Minimalizacja negatywnych cech związanych z lokalizacją takich jak utrata prywatoności, przytłoczenie i zacieninie, maksymilizacja korzyści związanych z południowo-zachodniego wyeksponowania działki i pasywnego zysku energii słonecznej poprzez przeszklenia budynku.

/// PROJEKT
Proponowana zabudowa plombowa jest wyrzeźbiona przez kontekst. Linia budynku podąża za liniami istniejących murków przydrożnych i tworzy charakterystyczne pochylone dachy w postaci wspinających się do najwyższego punktu zielonych klinów. Budynek uzupełnia oś widokową na aleję Rockfort Avenue i tworzy lokalną dominantę w narożniku ulicy. Podążając za obszernymi analizami otoczenia terenu, bryły i zacienienia, masa budynku została tak wymodelowana, aby wykorzystać jak najwięcej światła słonecznego do oświetlenia wnętrza i ogrodu i zarazem nie zacieniać działek sąsiednich. Linia parteru została cofnięta w stosunku do granicy działki w celu wytworzenia półpublicznego chodnika i wygodniejszej strefy wejściowej z miejscem postojowym. Strefa wejściowa połączona jest bezpośrednio z ogrodem poprzez drzwi w ażurowej ścianie, która przepusza dodatkowo południowe światło do tej strefy.

passive house 'Edge'

widok z góry

Frontowa elewacja budynku nawiązuje swym kształem do obłych liniii ulicy i charakterystycznych przydrożnych murków, co pozwla lepiej wpisać budynek w konteskt otoczenia. Parter budyneku jest otwarty na prywatny ogrod poprzez pełnej wysokosci szklaną ścianę z drzwiami przesuwnymi umożliwiającą wizualne i fizyczne połączenie wnętrza i zewnętrza. Ściany budynku otynkowane są wyskiej jakości tynkiem koloru białego, który odobija światło rozśiwetlając dodatkowo przestrzeń ogrodu.

/// ZIELONA AGENDA
Budynek zawiera szereg rozwiązań minimalizujących zapotrzebowanie na energię i jest zaprojektowany w standarddzie domu pasywnego. Oprócz dobrej izolacyjności cieplnej powłoki budynku i wykorzystaniu słońca jako źródła ciepła dla domu, tzw. piąta elewacja domu - dach, została zaprojektowana jako system dachu zielonego. Zielony dach jest nie tylko przyjemny dla oka i tym samym zmniejsza wizualny impakt budynku w otoczeniu, ale także wpływa na bioróżnorodność i magazynowanie wody. Proponowany dach posiada punkt zbiórki wody deszczowej i dedykowany obszar dla instalacji paneli solarnych, który nie jest widoczny z poziomu ulicy.

dom pasywny 'Edge House'

elewacja frontowa

dom pasywny 'Edge House'

widok z lotu ptaka od strony południowej

dom pasywny 'Edge House'

widok z ogrodu sąsiada

dom pasywny 'Edge House'

widok z okien aktualnie zamieszkiwanego domu

dom pasywny 'Edge House'

widok na nowy prywatny ogród

dom pasywny 'Edge House'

widok na nowy prywatny ogród patrząc w kierunku ażurowej ściany zatoczki samochodowej

dom pasywny 'Edge House'

widok z przestrzeni pokoju dziennego