[x]

TRANSLACJA /

interwencja przestrzenno - społeczna

tutorzy:
Liliana Krzycka, Rafał Pieszko

zespół projektowy:
Iga Mazur
Aleksandra Dzienniak
Jakub Pagacz
Paweł Skworzec
Kamila Kończewska
Urszula Chomiak
Adrianna Drohomirecka
Maria Kaczorowska
Dominik Tyburski
Marta Golasz

Tegoroczne letnie warsztaty dla studentów architektury organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury (OSSA) odbyły się w Gdyni. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów z całej Polski jak i z zagranicy. Przyjmując zaproszenie organizatorów mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach jako tutorzy jednej z grup, gdzie wspólnie podjęliśmy próbę odpowiedzi na temat warsztatów TransPORT /TransFORM, szeroko pojętego tematu ruchu i migracji w architekturze, architektury jako produktu i zmieniającej się roli architekta w społeczeństwie.


Szukając inspiracji w portowym charakterze miasta naszą uwagę zwróciły Gdyńskie Hale Targowe. Hale, jedna z pozostałości po dawnym życiu portowym, zostały zapomniane przez mieszkańców Gdyni. Przeprowadzone przez nas wywiady z kupcami jak i mieszkańcami miasta ujawniły skalę problemów. Transformacje gospodarcze i jednoczesny brak lub mało skuteczne interwencje w uzupełnianiu nowych potrzeb kupców i budynku wpłynęły na zmianę pierwotnego charakteru i dynamiki hal. Pomimo, że w halach można zakupić unikatowe produkty w konkurencyjnych cenach, hale walczą ze stereotypem niemodnego targowiska. Kupcy z sentymentem wspominają dawną wrzawę i ruch panujący w halach targowych, kiedy to wymiana ‘luksusowych’, zagranicznych towarów, utrzymywała to miejsce.


Swoją nieodkrytą niezwykłość hale zawdzięczają właśnie przede wszystkim ludziom, którzy tworzą to miejsce. Są one ich miejscem długoletniej pracy, ale jednocześnie określają ich jako jedna społeczność. Niestety pogłębiające się problemy związane z ciągłym spadkiem zainteresowania halami, spowodowały pewne zniechęcenie i paraliż w próbach wypracowania porozumienia dla wspólnej wizji i planu działania. Jednocześnie wspomnienie o niegdyś tętniącym życiem miejscu i związana z tym energia zachowała się w sercach lokalnej społeczności i większość kupców pragnie zmienić swoje miejsce pracy i zachęcić młodych ludzi do odwiedzania hal. Hale choć doceniane jako zabytek, są teraz budynkami czekającymi na uwolnienie potencjału ich użytkowników.


Przeprowadzona przez nas akcja pod hasłem 'translacji' była rodzajem mediacji niezależnego mediatora, zarówno pomiędzy samymi kupcami w hali jak i pomiędzy kupcami i mieszkańcami. Hale targowe stały się dla nas symbolicznym portem dla Gdyni. Port cechuje się otwartością. Statki wpływają do niego niosąc wiadomość. W nawiązaniu do tej idei stworzyliśmy serię przestrzennych instalacji z niebieskich papierowych statków, które rozmieszczone w różnych lokalizacjach w centrum miasta stanowiły drogowskaz prowadzący do nowego portu Gdyni - Hal Targowych.

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Liliana Krzycka

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Liliana Krzycka

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Jakub Nanowski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Jakub Nanowski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Jakub Nanowski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Jakub Nanowski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Jakub Nanowski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Jakub Nanowski

W przestrzeni hal zorganizowaliśmy akcję informacyjną rozdając ulotki i papierowe statki oraz przeprowadziliśmy rozmowy z kupcami, zachęcając do podjęcia wspólnej rzeczowej dyskusji i współpracy na rzecz całej społeczności hal. Akcję dodatkowo potęgował dźwięk syreny statku wpływającego do portu odtwarzany w powtarzalnych sekwencjach poprzez system nagłośnienia hal.

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Dominik Tyburski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Jakub Nanowski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Dominik Tyburski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Dominik Tyburski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Dominik Tyburski

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Jakub Nanowski

Translacja jest próbą pokazania ogromnej wartości jaką są ludzie tworzący Hale Targowe w Gdyni. Wartość ta może być niedostrzegana przez stereotypy bądź obojętność. Zauważenie tej społeczności i ich problemów spowodowało podjęcie przez nas działań, które mają na celu zachęcić do interakcji między nimi. Transmisja informacji prowadzi do znalezienia porozumienia, a następnie do reakcji mających na celu poprawę jakości pracy w Halach Targowych. Naszą akcją wywołaliśmy rozmowy na temat przyszłości hal oraz zainteresowaliśmy tematem lokalne media oraz społeczników. Chcielibyśmy zwrócić uwagę Miasta Gdyni na wartość jaką stanowią Hale Targowe, przyciągnąć nowych ludzi do hal i zaprosić do odkrycia ich potencjału. Zachęcamy do uwolnienia swoich myśli i podarowania pomysłów dla stworzenia spójnej idei tego miejsca, aby Hale Targowe stały się portem dla mieszkańców Miasta Gdyni.

OSSA Gdynia menthol architects

fot. Jakub Nanowski