[x]

ELEMELEK /

status / projekt koncepcyjny 2003

wzornictwo /eksperymentalny projekt socjalny

Eksperymentalny projekt automatu z rymowankami, które odwołują się do świata wierszowanych mikroform znajdujących się w obiegu ustnym dzieci jak: wyliczanki, rymowanki-wołanki, rymowanki łańcuszkowe i szkolne. Teksty te często stanowią element folkloru i historii miejsca są bowiem wynikiem spontanicznej twórczości ustnej różnych czasów i środowisk społecznych. Rymowanki oraz towarzyszące obrazki zostały utrwalone w specyficznym medium - szklanych kulkach. Kolorowe szklane kule służą do zabawy, gier, wyliczania i recytowania na podwórku oraz w szkole i mogą stać się przedmiotem chętnie kolekcjonowanym nie tylko przez dzieci.

Celem projektu jest poznanie i utrwalanie przeobrażeń kulturowych, które normalnie są wynikiem wieloletnich procesów społecznych, ale w grupie dzieci dokonują się dużo szybciej, a zmienione zjawiska i treści są błyskawicznie rozpowszechniane. Na przykładzie stale zmieniających się rymowanek dzieci łatwo można uchwycić rozwój i przeobrażenia zachodzące we współczesnej twórczości ustnej. Odzwierciedlają one bowiem nie tylko zainteresowania małych twórców czy odtwórców, ale szerzej świat, w którym im przyszło żyć i tworzyć. Dlatego obok tekstów tradycyjnych, zakorzenionych w historycznych obrzędach, wierzeniach i zwyczajach, istnieją teksty współczesne, przedstawiające dzisiejszy świat w oczach małego obserwatora.

Wykorzystanie formy zabawy służy również zaciekawieniu dzieci historią poszczególnych opowiadań, a tym samym zachęcenie do poszukiwania ich źródeł np. poprzez skłonienie dziadków do opowieści z dzieciństwa lub poprzez czytanie książek na ten temat.

automat elemelek szklane kule kulka 00 kulka 02 kulka 03 kulka 04 kulka 05

"Jest to godny upamiętnienia fakt w historii ludzkości, że gdy całe ludy i narody niemal wyginęły a bezlitosny czas zatarł pamięć o najgłośniejszych nawet czynach, te dziecinne opowiastki żyją i świadczą o starożytności tak odległej, że stojącej poza wszelką rachubą czasu" - Giuseppe Pitre

szklane kule kulka 00 kulka 01 kulka 02 kulka 04 kulka 04 kulka 05 kulka 06 kulka 06 kulka 07 kulka 08 kulka 09 kulka 09 kulka 10 kulka 11 kulka 11 kulka 12 kulka 13 kulka 14 kulka 15 kulka 16 kulka 17 kulka 18 kulka 19 kulka 20 kulka 21 kulka 22 kulka 23