[x]

CENTRUM PROMOCJI KATOWIC I REGIONU ŚLĄSKIEGO /

Wyróżnienie

lokalizacja / Katowice, Polska
status / projekt koncepcyjny 2005
powierzchnia / 2 880 m2

budynki publiczne

masterplan diagram

Punkt informacji dla mieszkańców, turystów i inwestorów wraz z biurami Fundacji Promocji miasta Katowice i regionu Śląskiego, Fundacji Sztuki oraz Komitetu Integracji Europejskiej. Ideą było stworzenie w jednym budynku miejsca, którego w Katowicach brak - otwartej instytucji promującej miasto, której istnienie byłoby zaproszeniem dla mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu wizerunku miasta i regionu. Prezentowany budynek jest rozwinięciem projektu urbanistyczno-architektonicznego "Strefa K1mhcpl - metamorfoza przestrzeni miejskiej", nagrodzonego za rozwiązania pro-ekologiczne i socjologiczne w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego.

widok z promenady

widok z promenady

aksonometria

aksonometria

wewnętrzne przestrzenie

wewnętrzne wspólne przestrzenie