[x]

KWARTAŁ MIESZKANIOWY ULICA KOZIELSKA /

Wyróżnienie

lokalizacja / Katowice, Polska
status / projekt koncepcyjny 2005
powierzchnia / 2 077 m2

rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej

masterplan diagram

Projekt rewitalizacji zaniedbanego, istniejącego w centrum miasta kwartału mieszkaniowego, gdzie nowa zabudowa uzupełnia istniejąca strukturę tworząc nowe mieszkania i półprywatne przestrzenie do „życia i pracy”. Założenie wprowadza wiele rozwiązań przyjaznych środowisku, takich jak zbiornki na deszczówkę i „szarą wodę”, pompy ciepła, obustronnie przewietrzane apartamenty, zielone dachy, kolektory słoneczne oraz duże ilości zieleni półprywatnej wewnatrz kwartału między innymi zielone miejsca parkingowe. Prezentowany zespół jest rozwinięciem projektu urbanistyczno-architektonicznego "Strefa K1mhcpl - metamorfoza przestrzeni miejskiej" nagrodzonego za rozwiązania pro-ekologiczne i socjologiczne w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego.

zielony dziedziniec

półprywatne zielone dziedzińce - miejskie podwórko

Podwórko czy osiedle mają duży wpływ na życie człowieka, jego myśli i zachowanie. Miejsce zamieszkania powinno pozytywnie wpływać na mieszkańców, powinno stanowić przestrzeń, gdzie na co dzień można spotkać się z różnorodnością pozytywnych wrażeń, kolorów, form, gdzie można obcować z naturą, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Dlatego przy projektowaniu zabudowy mieszkaniowej szczególne znaczenie odgrywa zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak tożsamość, bezpieczeństwo i integracja społeczności, przy równoczesnym zapewnieniu przestrzeni zielonych, przestrzeni prywatnych i półprywatnych oraz zapewnienie odpowiedniego ich nasłonecznienia i wentylacji.

dziedziniec

widok założenia z lotu ptaka

powierzchnia biologicznie czynna

powierzchnia biologicznie czynna

Jednym z nieodłącznych elementów procesu rewitalizacji przestrzeni mieszkaniowych jest uzupełnienie zieleni miejskiej. Na obszarze miasta Katowice mocno wyczuwalne są braki zieleni w półprywatnej przestrzeni dziedzińców, a także braki w jego zagospodarowaniu. Proponowane odtworzenie dziedzińca miało na celu stworzenie przestrzeni o kameralnym charakterze wspólnego zieleńca, co razem z przestrzenią oficyn ma sprowokować trwałe zmiany w zachowaniu mieszkańców. Ich współpraca w planowaniu, później opieka nad wspólnymi przestrzeniami, może stać się przyczyną kształtowania demokratycznych wzorów zachowań, tym samym może wykształcić poczucie tożsamości najpierw w odniesieniu do własnego miejsca zamieszkania [budynek, plac, ulica], a w przyszłości do przestrzeni całego miasta.

strefa wejściowa

strefa wejściowa

typowa aranżacja kondygnacji -mieszkania oraz oficyny z przestrzeniami wspólnymi i pracy

Spontaniczne działania budowlane na rozpatrywanym kwartale przyczyniły się do powstania chaotycznej zabudowy oficyn. Dla uporządkowania oraz zmiany wizerunku tego miejsca proponuje się wybudowanie ich nowego odpowiednika, o odmiennej funkcji i zasadzie działania. Poszczególne kondygnacje budowane są na zasadzie otwartej przestrzeni, w której znajdują się wydzielone boksy zagospodarowywane przez mieszkańców. Znajdowałyby się tu między innymi pracowanie i biura, pokoje rekreacji, małe szklarnie-ogródki, pralnia i suszarnia. Przestrzeń z zielenią całoroczną stanowiłaby miejsce odpoczynku, spotkań i zabaw dzieci. Proponowane rozwiazanie służyłoby współtworzeniu więzi pomiedzy mieszkańcami oraz pobudzeniu ich chęci działania przy tworzeniu i opiece nad wspólną przestrzenią.