[x]

STREET SHOPPING /

Wyróżnienie

lokalizacja / Katowice, Polska
status / projekt koncepcyjny 2005
powierzchnia / 20 342 m2

pasaż handlowy

masterplan diagram

Pasaż handlowy w formie linearnej struktury wyrażającej ciągłość ruchu i zmiany, która stanowi swoistą bramę do miasta, pełniącą równocześnie formę medium dla informacji oraz instalacji artystycznych. Projektowana struktura pełni także funkcję izolacji akustycznej od linii kolejowej dla projektowanego kwartału Strefy K1mhcpl. Szkieletem wewnętrznego systemu jest aleja z widokami na zewnątrz, która prowadzi do różnych przestrzeni takich jak usługa, gastronomia, sale wystawowe, wielofunkcyjne place i zielone przestrzenie odpoczynku. Prezentowany zespół jest rozwinięciem projektu urbanistyczno -architektonicznego "Strefa K1mhcpl - metamorfoza przestrzeni miejskiej" nagrodzonego za rozwiązania pro-ekologiczne i socjologiczne w Ogól­no­pol­skim Konkursie o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego.

widok na patio

widok na poziom -1 z usługami

wnętrze

widok przestrzeni wewnętrznych

kafeteria

widok aksonometryczny kafeterii

poziom -1

poziom -1, patio z usługami i przejście podziemne pod torami kolejowymi