[x]

REWALORYZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
KWK ’POLSKA’ /

Pierwsza Nagroda

lokalizacja / Świętochłowice, Polska
status / projekt konkursowy 2004

rewaloryzacja poprzemysłowa

Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych po byłej kopalni węgla kamiennego ’Polska’ w Świętochłowicach. Projekt zakłada zróżnicowaną funkcjonalnie zabudowę wzdłuż zielonej osi głównej. Centralnym punktem założenia są zachowane budynki przemysłowe, które wykorzystane zostały dla celów kulturalnych takich jak muzeum, galeria wraz z warsztatami artystycznymi, centrum promocji miasta, a także jako powierzchnie biurowe.