[x]

ROZBUDOWA SIEDZIBY FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ /

lokalizacja / Abbey Street, Dublin, Irlandia
status / w trakcie realizacji
projekt / L.Krzycka, R.Pieszko, Robert McCauley jako część zespołu projektowego
w McCauley Daye O'Connell Architects
powierzchnia / 2 791 m2

konserwacja i rozbudowa

Projekt nowoczesnej rozbudowy do istniejącego budynku zlokalizowanego obok nieużytkowanego kościoła prezbiteriańskiego na ulicy Abbey Street w Dublinie. Projekt proponuje przekształcenie zabytkowego kościoła i towarzyszących budynków na użytek biurowy i publiczny dla firmy ubezpieczeniowej.

Projekt zakłada odnowienie kościoła i jego zabudowań oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni biurowej poprzez budowę nowego budynku. Dodatkową przestrzeń tworzy nowa 7-kondygnacyjna struktura, która wcieliła do swej kubatury budynek stojący obok kościoła, tym samym zapewniając dla niego swoistą otoczkę ochronną. Powierzchnia brutto inwestycji wynosi 2750 m2 a powierzchnia terenu 1102 m2. Projekt uzyskał pełne pozwolenie na budowę w sierpniu 2008 roku.

budynek biurowy

zdjęcie L.Krzycka - wszelkie prawa zastrzeżone

budynek biurowy

zdjęcie L.Krzycka - wszelkie prawa zastrzeżone

budynek biurowy

zdjęcie L.Krzycka - wszelkie prawa zastrzeżone

budynek biurowy

zdjęcie L.Krzycka - wszelkie prawa zastrzeżone

budynek biurowy

zdjęcie L.Krzycka - wszelkie prawa zastrzeżone


WYZWANIE PROJEKTOWE /

Ze względu na fakt, że istniejące budynki objęte są ochroną konserwatorską, finalny projekt i metodologia budowy zostały starannie dopracowane tak, aby został zachowany charakter istniejącej tkanki. Wymogiem planistów miejskich było przedstawienie bardzo szczegółowej odpowiedzi projektowej na etapie pozwolenia na budowę. W ten sposób możliwa była pełniejsza ocena wpływu projektu na zabytkowe struktury.

Zespół wyspecjalizowanych konsultantów został powołany w celu stworzenia projektu, który będzie respektować znaczące dziedzictwo kulturalno-religijno-historyczne kościoła oraz towarzyszących budynków. Jednocześnie projekt ten miał spełniać wymogi klienta związane ze stworzeniem komercyjnej, ale przyjaznej środowisku siedziby biurowej, która mogłaby służyć nowemu wizerunkowi firmy.

Projekt został podzielony na strefę publiczną i strefę prywatną biur. Główna przestrzeń publiczna zlokalizowana została w odnowionym kościele, co umożliwiłoby ponownie tchnąć życie w nieużytkowany obecnie budynek. Proponowana inwestycja uzupełnia i wzbogaca istniejącą tkankę zabudowy ulicy Abbey Street tworząc czytelną strukturę urbanistyczną widoczną z różnych punktów miasta. Proponowany budynek mógłby tym samym stać się punktem zapalnym dla ekonomicznej aktywizacji ulicy.


DETALE ZASTOSOWANYCH METOD KONSTRUKCYJNYCH
I ROZWIĄZAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH /

Proponowana 7-kondygnacyjna struktura rozpostarta nad istniejącym budynkiem przykościelnym wsparta jest na fundamencie z mini-palów. Pale te ulokowane są w taki sposób aby nie oddziaływały na zabytkową tkankę. Nową elewację tworzy skóra ze stali, szkła i perforowanych paneli.

aksonometria

Wyzwaniem dla zespołu projektowego było stworzenie naturalnie wentylowanego budynku w centrum miasta oraz wzmocnienie ekologicznych aspektów proponowanej rozbudowy przy równoczesnym zachowaniu jakości i elastyczności powierzchni biurowych. Zostało to osiągniete poprzez użycie tzw. trybu mieszanego i naturalnej wentylacji z użyciem efektu ciągu komina. Na elewacjach południowej i wschodniej zaprojektowany został szereg paneli wentylacyjnych umożliwiający wymianę powietrza. Zewnętrzna powierzchnia tych paneli składa się z metalowej płyty z trójkątnymi perforacjami, które zawierają wymagany wolny przekrój dla wentylacji. Wzór i detal perforowanych płyt nawiązuje do maswerku gotyckich okien kościoła.

makieta

widok makiety