[x]
15/03/2015

k-a-l-e-j-d-o-s-k-o-p

Proces twórczy kreuje zbiór obrazów, zdarzeń i emocji. Retrospekcja własnego zbioru i oglądanie go przez pryzmat kalejdoskopu pozwala na lepszą kontynuację poszukiwań twórczych, a czasami na zmianę punktu widzenia… Uwarunkowania socjologiczne, historyczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne, środowiskowe, etc., tworzą optykę otoczenia, w którym tworzymy i które jak różnokolorowe szkła kalejdoskopu zabarwiają naszą wizję, nadają jej kierunek. Zatrzymujemy się, gdy coś nas zaciekawi, badamy, rozkładamy, składamy zmienne układy znanych i nowych składników. Eksplorowanie potencjału kreatywności może przynieść interesujący i zaskakujący rezultat…

kalejdoskop instalacja

photo by M.Szczelina

/k-a-l-e-j-d-o-s-k-o-p/ nasza instalacja będącą stałą ekspozycją podczas wystawy